Uwagi dotyczące pojęcia wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej

Joanna Major, Zbigniew Powązka

Abstract


This paper deals with some studies of understanding the absolute value of real numbers. This article is divided into two parts. The first one contains the conclusions drawn from the analysis of the solutions of the mathematical problems with the absolute value which were solved by the secondary school pupils. The second part of the article contains the didactic proposition of teaching the concept of absolute value at various levels of mathematical education.

References


Kłaczkow, K., Kurczab, K., Świda, E.: 2000b, Program nauczania w liceach ogólnokształcących, zakres podstawowy, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, Warszawa.

Kłaczkow, K., Kurczab, K., Świda, E.: 2000c, Program nauczania w liceach ogólnokształcących, zakres rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, Warszawa.

Konior, J.: 1991, Praca z tekstem matematycznym w nauczaniu szkolnym, w: B. Rabijewska (red.), Wybrane ćwiczenia z dydaktyki matematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 23-36.

Konior, J.: 1995, Badania nad tekstem matematycznym i jego lekturą – stan obecny i perspektywy, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V, Dydaktyka Matematyki 17, 109-133.

Krygowska, Z.: 1977a, Zarys dydaktyki matematyki, cz. 1, WSiP, Warszawa.

Krygowska, Z.: 1977b, Zarys dydaktyki matematyki, cz. 3, WSiP, Warszawa.

Krygowska, Z.: 1981, Koncepcje powszechnego matematycznego kształcenia w reformach programów szkolnych lat 1960-1980, Wydawnictwo Naukowe WSP w Krakowie, Kraków.

Kucharczyk, S.: 1998, Wokół zadania matematycznego, w: B. Rabijewska (red.), Materiały do zajęć z dydaktyki matematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 25-54.

Major, J., Major, M.: 2005, Some remarks on students’ knowledge of the absolute value, Mathematica, Proceedings of the XIth Slovak–Czech–Polish Mathematical School, 116-121.

Nowak, W.: 1989, Konwersatorium z dydaktyki matematyki, PWN, Warszawa.

Nowecki, B. J.: 1984, Lektura tekstu matematycznego na przykładzie zadań, Oświata i wychowanie 15 (Wersja B), 48-52. Także w: Żabowski J. (red.), Materiały do studiowania dydaktyki matematyki, część II, Wyd. Nauk. Novum, Płock, 2001, 71-80.

Łobocki, M.: 1984, Metody badań pedagogicznych, PWN, Warszawa.

Szuty, J., Jakubas, E., Nodziński, P.: 2002, Matematyka Przyjemna i Pożyteczna, przewodnik metodyczny klasa I, szkoły ponadgimnazjalne zakres podstawowy, Wydawnictwa Szkolne PWN, Warszawa.

Treliński, G.: 2002a, Matematyka dziś, podręcznik dla klasy 1 liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum, Wydawnictwo Kleks, Bielsko-Biała.

Treliński, G.: 2002b, Matematyka dziś, przewodnik metodyczny dla klasy 1 liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum, Wydawnictwo Kleks, Bielsko-Biała.

Treliński, G.: 2002c, Matematyka dziś, zbiór zadań dla klasy 1 liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum, Wydawnictwo Kleks, Bielsko-Biała.

Trzeciak, M.: 2002, Matematyka. Program nauczania w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum, kształcenia w zakresie podstawowym, WSiP, Warszawa.

Turnau, S.: 1990, Wykłady o nauczaniu matematyki, PWN, Warszawa.


Full Text: PDF (Polski)

e-ISSN: 2450-341X, ISSN: 2080-9751


AUPC SDMP is on the List of the Ministry’s scored journals (part B) with 5 points for 2016