The role of tourism in local development strategies on the example of selected tourism comunnities in Malopolska region, Poland

Natalia Skitova, Michał Żemła

Abstract


Strategic planning of socio-economic development is one of the most important function and task of local, regional and national authorities. Tourism development should be included in this process of strategic planning and in case of places where tourism plays an important role this role should also be mirrored in official strategic documents and also should be carefully included in strategic planning by public authorities at all levels. The aim of the paper is presentation of the way in which tourism is included in strategic documents of four selected four communities from Malopolska voivodeship (region) in the southern part of Poland. Communities were selected purposely and selected communities might be described as typically tourism areas. Their development strategies (Zakopane and Szczawnica) tourism was perceived as a major factor of socio-economic development, and in two cases (Krynica-Zdrój and Uoecie Gorlickie) the role of tourism was acknowledged but tourism was not pointed in all main statements. The main research approach used in the paper was reviewing official documents of selected communities available on-line or in community offices.

Keywords


development strategy, local development, Malopolska region

References


Blair, R. (2004). Public participation and community development: The role of strategic planning. Public Administration Quarterly 28(1/2).

Deželan, T., Maksuti, A., Uršiè, M. (2014). Capacity of local development planning in Slovenia: strengths and weaknesses of local sustainable development strategies. Lex localis, 12(3).

Dziurbejko T (2006). Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej, Warszawa: Difin.

Krynica-Zdrój (2013). Strategia rozwoju miasta i gminy Krynica-Zdrój.

Malachovsky, A (2012). Market Strategies in Slovak and Austrian Tourism. Current Issues in Tourism Research 2 (2).

Ritchie, J. R. B., Crouch, G. I. (2000). The competitive destination: A sustainability perspective. Tourism Management 21(1).

Ruhanen, L. (2004). Strategic planning for local tourism destinations: An analysis of tourism plans. Tourism and Hospitality Planning & Development, 1(3).

Simpson, K. (2001). Strategic Planning and Community Involvement as Contributors to Sustainable Tourism Development. Current Issues in Tourism 4(1).

Soboń, J., & Rogozińska-Mitrut, J. (2003). Wspomaganie małych i średnich firm jako priorytetowy element strategii rozwoju lokalnego.[w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Wybrane problemy. Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i EkonomiiTWP w Olsztynie.

Szczawnica (2014). Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2015 – 2020.

Szromek, A. R. (2012). Wskaźniki funkcji turystycznej. Koncepcja wskaźnika funkcji turystycznej i uzdrowiskowej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 122.

Uście Gorlickie (1998). Strategia rozwoju gminy Uscie Gorlickie.

Wojciechowski E (2003). Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Warszawa: Difin.

Wojtasiewicz L. (1996). Czynniki i bariery rozwoju lokalnego w aktualnej polityce gospodarczej Polski, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Zeszyt nr 734, Wrocław: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.

Zakopane (2009). Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2010-2020.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.