Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis


Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Historicolitteraria

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Historicolitteraria

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria = ISSN 2081-1853 (print), e-ISSN 2300-5831 (online) - jest recenzowanym czasopismem naukowym, które wydawane jest w cyklu rocznym. Na jego łamach publikowane są oryginalne wyniki badań z zakresu szeroko rozumianego literaturoznawstwa. Rocznik kontynuuje tradycję "Prac Historycznoliterackich", które jako podseria Rocznika Naukowo-Dydaktycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie ukazywały się od 1961 roku. Pod obecnym tytułem czasopismo funkcjonuje od 2009 roku i dotychczas opublikowano osiem numerów.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Mediterranea The Journal for Research and Studies

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica

Studia Politologica” to zeszyty naukowe o profilu politologicznym wydawane przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w ramach serii „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”. Redakcja jest afiliowana przy Instytucie Politologii. Pismo ukazuje się od 2002 roku, od 2011 jest recenzowanym, digitalizowanym w ramach Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej i indeksowanym w bazach naukowych półrocznikiem.

Poszczególne zeszyty mają określoną tematykę mieszczącą się w obrębie następujących subdyscyplin politologii: teoria polityki i metodologia nauk politycznych, systemy polityczne i partyjne, system polityczny RP, polityki publiczne, komunikowanie polityczne, doktryny polityczne, najnowsza historia Polski i polska myśl polityczna, stosunki międzynarodowe.

Zeszyty lub działy pisma mogą mieć nazwy charakteryzujące ich zawartość.

Proces recenzowania artykułów nadzorują redaktorzy, członkowie kolegium redakcyjnego, specjalizujący się w problematyce poruszanej w danym artykule.

Radę Naukową pisma tworzą profesorowie kilku ośrodków naukowych z Polski oraz z zagranicy (Europa, Ameryka Północna i Azja). Redaktorem Naczelnym jest prof. dr hab. Katarzyna Sobolewska-Myślik. Recenzenci wywodzą się z renomowanych ośrodków politologicznych.

Do druku przyjmowane są artykuły krajowych i zagranicznych autorów. Kolegium decyduje o przekazaniu tekstu, spełniającego wymogi formalne, do recenzji. Każdy artykuł uzupełniony jest bibliografią, zawiera abstrakt w języku angielskim oraz słowa klucze. Publikowanie artykułu wymaga oświadczenia autora o jego afiliacji, oryginalności opracowania, prawach autorskich (określanych procentowo w przypadku współautorstwa), jednostce finansującej badania itp. Recenzentem może być wyłącznie osoba zatrudniona w innej jednostce naukowej niż autor artykułu. Recenzent wypełnia standardowy formularz recenzji. Obowiązuje procedura double-blind review proces.

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Russologica

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Russologica

Szanowni Państwo,

zachęcamy do nadsyłania propozycji tematów oraz artykułów do nowego numeru naszego czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica”. Przypominamy, że czasopismo jest punktowane (20). Teksty do numeru XVII (2024) przyjmujemy do 15 września 2024 roku. Prosimy o przesyłanie ich za pośrednictwem strony internetowej lub na adresy:

bogumil.ostrowski@up.krakow.pl

adam.karpinski@up.krakow.pl

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie archiwalnej:

http://studiarussologica.up.krakow.pl/

Zachęcamy do publikacji pracowników naukowych i dydaktycznych oraz doktorantów.

ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA RUSSOLOGICA

ISSN 1689-9911

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae

ISSN on-line 2450-5013

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Nagłówek strony

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura

Rocznik „Studia de Cultura” jest recenzowanym czasopismem naukowym poświęconym szeroko pojętej problematyce medioznawczej i kulturoznawczej; poszczególne numery mają charakter tematyczny i koncentrują się wokół wybranych zagadnień i metodologii.

ISSN 2083-7275, e-ISSN 2391-4432, DOI 10.24917/20837275

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Nagłówek strony

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica

ISSN: 2353-4583

[e] ISSN: 2449-7401

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Wydawnictwo jest recenzowanym czasopsmem naukowym, które ukazuje się w cyklu rocznym. Na jego łamach publikowane są oryginalne wyniki badań z zakresu szeroko pojętej bibliologii i informatologii. Tytuł jest kontynuacją wydawnictwa pt. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Prace Bibliotekoznawcze, który ukazywał się w latach 1982-1999 (9 tomów).

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica jest kontynuacją serii wydawniczej Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Prace Geograficzne, który ukazywał się od 1955 r. Opublikowanych zostało 18 tomów Prac Geograficznych, prezentujących dorobek naukowy pracowników Instytutu Geografii.
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica są czasopismem naukowym, w którym zamieszczane są najnowsze wyniki badań geograficznych z różnych ośrodków. Problematyka czasopisma dotyczy zagadnień związanych z badaniem zróżnicowania przestrzeni geograficznej pod względem kulturowym i społeczno-gospodarczym. Podejmowane są również prace z zakresu rozwoju myśli geograficznej i dydaktyki geografii. Zapraszamy do składania artykułów do druku.

 

ISSN (wersji papierowej): 2084-5456

ISSN (on-line): 2449-9056

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj